MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Sözleşmenin Konusu:

   Bu sözleşme, DİYET KAPIMDA 0850 4413438 numaralı çağrı merkezi üzerinden telefonla veya ELKA GIDA-FATMA KAYMAKÇI’ya ait  www.diyetkapimda.com internet sitesinden elektronik ortamda gıda maddeleri satın alan kişi (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile İnternet sitesi iletişim bölümünde bulunan şube adreslerinde ikamet eden mutfaklar (bundan böyle DİYET KAPIMDA olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan ürün satışı ve teslimi koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini saptanmaktadır.

 Madde 2 - Ürünlerin Teslimi:

DİYET KAPIMDA paketlerinin teslimatı mutfaklarımızın olduğu şehirlerde şubenin taahhüt ettiği dağıtım sınırlarında kapıya teslim olarak yapılır. Ürün teslimine, ürün bedellerinin tam olarak ödemesini takip eden 2 iş gününden sonra başlanır.

DİYET KAPIMDA, yapılan tüm düzenlemeleri ve sipariş işlemi bilgilerini Alıcı’ya e-posta yolu ile iletecektir. Konfirmasyon bilgisi alınmamış işlemler Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, DİYET KAPIMDA’nın sistemde yapılan düzenlemeler ve sipariş bilgileriyle ilgi olarak e-posta yoluyla yapacağı bildirimleri kontrol etmek ve hata var ise bunların düzeltilmesini talep etmekle sorumludur.

Teslimatlar, Alıcı tarafından tercih edilen 07.30-08.30, 08.30-09.30, 09.30-10.30 arasındaki 3 farklı saat diliminden birinde, günde bir defa olacak şekilde, 1 Ocak, pazar günleri, resmi tatil ve bayram günleri haricinde yılın diğer tüm günlerinde gerçekleştirilir. DİYET KAPIMDA ,2 iş günü öncesinden müşterilerine haber vermek koşuluyla üretim birimlerinin bakımı gibi zorunlu nedenlerle bazı günlerde servis vermeme hakkına sahiptir. Yoğun kar yağışı gibi mevsimsel koşulların ulaşımı aksatması halinde de DİYET KAPIMDA’nın teslimatı bu durumun ortadan kalkma tarihine kadar erteleme hakkı bulunmaktadır. Alıcı, bu gibi nedenlerle herhangi bir talepte ve şikâyette bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

DİYET KAPIMDA günlük öğünlerin tamamını, Alıcı tarafından elektronik ortamda veya telefonla bildirilen saat diliminde, tek bir taşıma kutusu içerisinde irsaliye ile imza karşılığında teslim almakla yükümlüdür. Alıcı, irsaliyesini imzalamakla paketteki öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir. Eksik öğün/ler olması halinde, kuryeye tutanak tutturulması şarttır. Alıcı’nın paketi kendisinin teslim almayacağını ve irsaliye imzalamayacağını beyan etmesi durumunda, sorumluluk tamamen Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı bu durumda paketteki öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir.

Kurye, Alıcı’nın belirlediği zaman diliminde ve adreste Alıcı’ya veya Alıcı’nın paketi teslim almaya yetkili kıldığı kişiye ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra paketi DİYET KAPIMDA merkezine geri götürecektir. Alıcı’nın teslimat adresinde hazır bulunmaması nedeniyle DİYET KAPIMDA’ya iade edilen paketler, söz konusu gün içinde saat 18.00’a kadar Alıcı’nın kendi imkânlarıyla teslim almasına hazır halde DİYET KAPIMDA merkezinde sağlıklı koşullarda muhafaza edilir. Alıcı, gün içerisinde ek teslimat ücreti ödeyerek paketinin belirttiği adrese teslim edilmesini talep edebilir, Ek teslimat ücretinin fiyatı Alıcı’nın vereceği adrese göre değişiklik gösterecektir, bu fiyat Alıcı tarafından DİYET KAPIMDA Müşteri Hizmetleri’nden talep edilebilir. DİYET KAPIMDA bu süre içerisinde alınmayan paketlerin muhafazasından sorumlu değildir. Alıcı, bu gibi durumlarda paketi almış kabul edileceğini ve DİYET KAPIMDA’dan bundan ötürü hiç bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aynı gün içerisinde alınmayan paketler, hayvan barınaklarına verilecektir.

Alıcı, teslimattaki olası gecikmeleri, teslimat saat diliminin bitmesini takiben en geç 30 dk. içerisinde DİYET KAPIMDA’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde DİYET KAPIMDA teslimdeki gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

Trafik kazası veya trafikteki aşırı yoğunluklar gibi elde olmayan nedenlerle paketin tesliminde gecikme olması halinde Alıcı dilerse teslimatın teslimat bölgesi dâhilinde istediği başka bir adrese gerçekleştirilmesini talep edebilir. Ancak gecikmenin 2 saati aşması durumunda Alıcı, en geç 1 yıl içerisinde dilediği bir günde kullanmak üzere o günkü teslimatı erteleyebilir.

Teslimat ve fatura adreslerinin farklı olması halinde Alıcı bu durumu DİYET KAPIMDA’ya siparişi sırasında bildirmek durumundadır. Fatura, firmanın e-fatura kapsamında olmasından dolayı Alıcı’nın e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

Paketlerde ürün eksiği olması, paketin ezik veya ambalajların açık olması gibi herhangi bir sorunla karşılaşması halinde Alıcı, kuryeye mutlaka bu hususta tutanak tutturmakla yükümlüdür. Paketin tesliminden sonra fark edilebilen sorunlar, Alıcı tarafından aynı gün içinde en geç saat 18.00’e kadar DİYET KAPIMDA’nın 08504413438 Hizmet Hattına bildirmeli ve Alıcı kendi imkânlarıyla ya da müteakip gün gelen kurye ile sorunlu ürünü DİYET KAPIMDA merkezine geri yollamalıdır. Bu gibi durumlarda yapılacak incelemede üründeki sorunun DİYET KAPIMDA’dan kaynaklandığının DİYET KAPIMDA ekiplerince tespiti halinde, öncelikle imkân dâhilindeyse aynı gün yeni bir ürün paketi Alıcı’ya servis alanı dâhilinde dilediği bir adreste teslim edilecek, bunun mümkün olmaması durumunda ise, Alıcı, günlük paket hakkını 1 sene içerisinde dilediği herhangi bir günde kullanabilecektir.

Madde 2 Ürünlerin Muhafazası ve Tüketimi:

DİYET KAPIMDA ürünleri sağlıklı ve özel sağlık koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan günlük taze gıdalar kullanılarak hazırlanıp bakteri oluşumunu minimuma indirmek amacı ile soğutularak paketlenir. Özel Thermoform çantalar ile teslim edilen DİYET KAPIMDA yemeklerinin teslimattan sonra soğuk zincirini korumak Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı ürün öğünlerini buzdolabında muhafaza etmek, talimatlarına uygun olarak ısıtmak ve teslim aldığı kutunun üzerinde yazan tarihte tüketmek durumundadır. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek sorunlardan DİYET KAPIMDA sorumlu değildir.

Madde 3: Kullanımın Ertelenmesi, Hakkın Devri, Adres Değişikliği:

DİYET KAPIMDA 'nın faaliyette bulunduğu gıda maddelerini düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürerek teslim etmesi işlemi, mevzuatımızda, niteliği gereği cayma hakkının ve tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğünün kapsamı dışında bırakılmıştır. 06.03.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 2 (3) a maddesi uyarınca, Yönetmelik’in özellikle cayma hakkını düzenleyen  8. maddesi ile  5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası; ‘‘Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.’’

Gıda maddelerinin düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürülerek teslimine ilişkin olan bu sözleşmeden cayılması, hukuki düzenlemeler gereğince mümkün değildir.

Ancak DİYET KAPIMDA, Alıcı’nın satın aldığı paketin kullanımını erteleme talebine, en az 2 işgünü öncesinden haber vermesi ve en geç iş bu sözleşmenin olağan sona erme süresini takip eden 12 ay içinde kullanması şartıyla onay verebilir. Kullanımı DİYET KAPIMDA’nın onayıyla ertelenen paketlere devam edilebilmesi için Alıcı’nın talebini 2 iş günü öncesinden en geç saat 16.30’a kadar DİYET KAPIMDA’ya bildirerek onay alması zorunludur.

Alıcı, en az bir iş günü öncesinde saat 16.30’a kadar bildirmesi halinde, DİYET KAPIMDA teslimat sınırları dâhilinde teslimat adresinde ve/veya teslim saatinde değişik yapabilir.

Alıcı bu gibi taleplerini, DİYET KAPIMDA Müşteri Hizmet Hattından telefon ile ya da www.diyetkapimda.com web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak suretiyle elektronik ortamda yapacak ve onay alacaktır.

Alıcı, e-posta yolu ile ilettiği taleplerine 1 saat içerisinde yanıt almaması halinde, e-postanın teknik bir aksaklıktan dolayı DİYET KAPIMDA’ya ulaşmamış olması ihtimalinden ötürü, talebini DİYET KAPIMDA’nın 08504413438 Hizmet Hattından Müşteri Temsilcilerine iletmelidir. DİYET KAPIMDA teknik sebeplerle eline ulaşmayan Alıcı taleplerinin karşılanmasından sorumlu değildir.

Madde 4 - Sözleşmenin Feshi:

Alıcı, ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi haklı nedeni olmaksızın tek yanlı olarak feshetmesi halinde almış olduğu paketler üzerinde kullanılmış şarta bağlı bir indirimi var ise, kullanmış olduğu günlerin bedeli 4.Madde’de belirlenmiş fiyatlarımıza göre tekrar hesaplanacak ve ödemiş olduğu tutar ile hesaplanan tutar arasındaki fark müşteriye yansıtılmak üzere belirlenecektir.

Müşteri teslim almaktan vazgeçtiği/imtina ettiği veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshettiği için teslim edilmeyen ürünlerden üretim bandına girmemiş olanların bedelleri hesaplanacak; bu bedelden, önce varsa yukarı paragrafta anlatılan hesaplanan indirim farkı tutarı ve ardından %30 kesinti yapılarak kalan kısmı müşteriye iade edilecektir. Müşteri bu sözleşmeyi imzalayarak bu maddeyi şartsız ve koşulsuz baştan kabul etmektedir.

Alıcı’nın ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshetmesi, DİYET KAPIMDA kaynaklı geçerli bir sebebe dayanıyorsa müşterinin indirimi bozulmamış sayılacak ve üretim bandına girmemiş kalan paketlerinin bedeli herhangi bir kesinti uygulanmadan müşteriye iade edilecektir. İptal talepleri müşteri tarafından henüz hiçbir paket üretim bandına girmeden yapılırsa, müşterinin iadesi %100 oranında herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecektir.

Madde 5- Sözleşme Değişiklikleri:

DİYET KAPIMDA, sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda, değişikliklerin tümü web sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır.

 Madde 6 – Genel Şartlar :

 

18 yaşından küçük kişiler www.diyetkapimda.com’dan alış-veriş yapamaz. 

Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.diyetkapimda.com sorumlu değildir. 


ALICI, www.diyetkapimda.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.diyetkapimda.com’ dan  kredi kartı (Visa, MasterCard) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. 7 gün içinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır.  

ALICI, yemediği gıdaları ve alerjenleri bildirmekle yükümlüdür. Bildirmediği gıdaları aldığı pakette bulunması durumunda yapacağı itiraz www.diyetkapimda.com tarafından kabul edilmeyecektir.

ALICI, siparişlerini internet ortamında veya telefon aracılığıyla verebilirler. Sipariş değişikliklerini de aynı şekilde internet ortamında veya telefon aracılığıyla 48 saat önceden bildirebilirler.

ALICI, kilo kontrolü, sağlığı ile ilgili konularda bilgi almak isterse bu konuda hizmetin bulunduğu kliniğimizde uzman diyetisyenimizle birebir görüşme şeklinde ücretini ayrı ödemek şeklinde böyle bir hizmeti alabilir. Ancak telefonda yapacağı sipariş ile ilgili görüşmeler sadece sipariş ve ürün grupları hakkında bilgi almak ve uygun paketi seçmesi için müşteriye yardımcı bilgileri vermek için olup bunun dışında diyetisyen ile özel durumlardaki görüşmeler satış prensipleri gereği kabul edilmeyecektir.

Sipariş bilgileri ile ilgili değişiklikler sadece ilgili kişi tarafından telefon aracılığıyla veya internet ortamında gerçekleştirilebilir. Dağıtım personeline sipariş ile ilgili bilgilerin verilmesi www.diyetkapimda.com tarafından yok sayılacaktır. İlk sipariş bilgilerine göre işlem yapılacaktır. Doğacak hasarlardan www.diyetkapimda.com sorumlu değildir.

 

Kullanıcılar, Diyetkapimda.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

 Zarar görmüş paket durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak dağıtım personeline tutanak tutturulmalıdır.

Paket alıcı tarafından teslim alındıktan sonra dağıtım personeli görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın alıcıda kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda www.diyetkapimda.com Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. Müşteri Hizmetlerimiz, sorunun çözülmesi için hemen harekete geçecektir. 


ALICI paketi aldıktan sonra üründe meydana gelen hasar veya yabancı cisimleriyle beraber itiraz ettiğinde değerlendirmeye alınacaktır. Sadece söz ile yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Somut nesnelerle yapılan itirazlar değerlendirilip ALICI’ nın zararı www.diyetkapimda.com tarafından karşılanacaktır. Konuyla ilgili tutanak tutulup gerekli incelemeler başlatılacaktır.

 

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler diyetkapimda.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

 

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

Satıcı                                                                                                                   Alıcı

ELKA GIDA-FATMA KAYMAKÇI